• Algemene vergadering van VV Brielle

  Geachte leden,

  Op de Algemene Ledenvergadering van 2 december 2019 hebben wij u beloofd om middels een extra ALV terug te komen op o.a. de decharge van het seizoen 2018-2019. Tevens willen wij met u de begroting van het seizoen 2020-2021 behandelen. Door het coronavirus en de problemen met de legionella is ons complex enkele maanden geheel gesloten geweest. Nu we weer gebruik kunnen maken van de kantine, willen wij u uitnodigen voor een Algemene Ledenvergadering met onderstaande agenda.

  Vanwege het coronavirus en de daarbij behorende regels willen wij graag dat u zich van tevoren aanmeldt, zodat wij rekening kunnen houden met het inrichten van de kantine. Aanmelden kan ook via info@vvbrielle.nl


                                                                         Uitnodiging:


  tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van VV Brielle, te houden op:

  Woensdag 16 september 2020 in het clubgebouw van VV Brielle, aanvang 20.00 uur.

  Toegang alleen voor leden.

  (vergaderstukken zijn vanaf 9 september op te vragen via het secretariaat: info@vvbrielle.nl)

    

   

  AGENDA

   

  1. Opening / vaststellen agenda

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 december 2019

  4. Decharge seizoen 2018-2019

  5. Begroting seizoen 2020-2021

  6. Terugblik per bestuurslid op afgelopen seizoen

  7. Rondvraag

  8. Sluiting