• Asfalteringswerkzaamheden Nolle

  • Aan de Nolle en de rotonde aan de Hossenbosdijk vinden onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt plaats van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober.

    De bestaande deklaag wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag asfalt. Gedurende deze week is er op deze locaties geen doorgang voor het autoverkeer. De fietspaden blijven wel begaanbaar en kunnen gewoon gebruikt worden. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding ingesteld. De wijk Nieuwland-Oost wordt tijdens de werkzaamheden ontsloten via de Hossenbosdijk.


  • Na informeren bij de gemeente blijkt dat de werkzaamheden voornamelijk gedurende de dag zullen plaatsvinden. De Nolle wordt volledig afgesloten vanaf de rotonde Groene Kruisweg, inclusief de rotonde Maerlant College. Gedurende de dag is beperkt verkeer mogelijk richting complex en wordt dit geregeld met verkeersregelaars. Vanaf welke richting dit zal zijn, is sterk afhankelijk van de werkzaamheden. Buiten deze uren is verkeer van en naar het complex mogelijk. Vooral teams die vroeg in de avond trainen, kunnen dus hinder ondervinden. Per fiets is het complex altijd bereikbaar.