• Beleid, missie en visie

  VV Brielle streeft op alle gebieden naar kwaliteit om op een plezierige manier te voetballen op zowel een prestatief als recreatief niveau. 

  In het beleidsplan VV Brielle 2.01 presenteert het bestuur de hoofdlijnen van zijn beleid, de gewenste ontwikkelingsrichting van de club en de basisfilosofie van het voetballen bij VV Brielle.

  Naast de sportbeleving hechten wij zeer veel waarde aan de sociale samenhang, de ontwikkeling van een teamgeest, normen en waarden en respect naar elkaar en voor anderen, maar zeker ook in de omgang met regels, gedragscodes en fatsoen.

  MISSIE

  VV Brielle is een familievereniging waar zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, jongens en meisjes, zowel passief als actief op een laagdrempelige en plezierige manier wordt mogelijk gemaakt. VV Brielle wil een sociaal betrokken en toonaangevende vereniging zijn in onze regio, die zich onderscheidt door prestaties bij zowel de jeugd als senioren enerzijds, als de vriendenclub bij diezelfde jeugd en senioren anderzijds. VV Brielle steunt op vier belangrijke pijlers: prestatiesport, breedtesport, talentontwikkeling en sociaal-maatschappelijke projecten. Dit alles in een positief stimulerend klimaat.

  VISIE

  Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samenspelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen.

  DOELSTELLINGEN

  • Met plezier genieten van voetbal voor jong en oud, zowel passief als actief, zowel sportief als recreatief
  • Talent tot bloei laten komen
  • Het zelf opleiden van spelers voor onze hoogste seniorenteams, maar ook scheidsrechters en (jeugd-) trainers voor de vereniging
  • Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen
  • Verbetering van de gezondheid van de jeugd door sportbeoefening
  • Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak
  • De best mogelijke faciliteiten en begeleiding aanbieden die het voetbal en het plezier bevorderen

  De technisch coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid van VV Brielle. Hiervoor is een opleidingsplan geschreven dat via de trainers wordt gecommuniceerd naar de spelers. In lijn hiermee worden door de technisch coördinatoren de voetbaltechnische aspecten uitgeschreven. Zo heeft de algemeen technisch coördinator in opdracht van en in overleg met bestuur en trainersstaf een technisch beleidsplan uitgeschreven van de jeugd van VV Brielle (jongens en meiden) tot de senioren & selectie.

  Voordat trainers, leiders en andere vrijwilligers worden “aangenomen”, zal er eerst een intake-gesprek plaatsvinden om na te gaan of de betreffende persoon past in de organisatie. Tevens zal dan worden gevraagd een VOG te overleggen. Alle vrijwilligers dienen de normen en waarden van VV Brielle te respecteren en vallen voor het voetbaltechnische gedeelte onder het tuchtrecht. VV Brielle houdt zich ook aan de wetgeving over de gegevensbescherming (AVG)

  BELEID

  Het bestuur heeft zijn visie op de algemene ontwikkeling van de club in een beleidsplan opgenomen.