• De leden van het demissionaire bestuur op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 24 september jongstleden zijn verkozen tot leden van het bestuur van VV Brielle.

    Het bestuur van VV Brielle en het bestuur van de Business Club (BC) voeren overleg over de wijziging van de Statuten van de BC en het nieuwe Huishoudelijk Reglement BC. Het streven is om voor 8 oktober aanstaande hier een gezamenlijk besluit over in te nemen.

    Het bestuur van VV Brielle gaat zich inspannen om de nu ontstane vacature van voorzitter van de vereniging op zo kort mogelijke termijn weer in te vullen.

    Vrijdagmiddag 28 september jongstleden heeft de oplevering van de zonnepanelen plaatsgevonden. Nu al kan het bestuur van VV Brielle vaststellen, dat deze investering een grote besparing oplevert van de energiekosten.