• CORONA maatregelen vanaf maandag 8-11-21

  Geachte leden,

  Afgelopen donderdag heb ik u gevraagd om uw hulp om de diverse shifts te bemannen om als club te voldoen aan de door onze regering opgelegde nieuwe coronamaatregelen. Helaas hebben zich slechts drie leden aangemeld. Een teleurstellend aantal, gezien het aantal leden van onze vereniging.

  Daarom hebben wij aan de commissiekamer gevraagd om op maandag t/m donderdag vanaf 18.30 uur, ieder ouder dan 18 jaar te controleren op een negatieve Corona Check App uitslag. U ontvangt een smiley-stempel op uw hand, wanneer deze negatief is. Uitzonderingen blijven diegenen met een functie binnen de club.

  Ook zal de kantine/bar alleen nog bereikbaar zijn via de trap. En zijn onze leden achter de bar gevraagd te controleren op de smiley op uw hand. U wordt alsnog gevraagd uw Corona Check App te tonen, wanneer u geen smiley kunt tonen.

  Voor de toegang tot kantine/bar en business club op de zaterdagen hebben wij nog steeds vrijwilligers nodig voor de onderstaande bezetting:

  Dag
  Zaterdagen
  Tijd
  08.00 - 18.00 uur

  Vrijwilligers
  2 vrijwilligers per 2 uur

   

  Onze bar is gesloten op zondag en vrijdag.

  U kunt zich opgeven via voetbal@vvbrielle.nl. Informeer ons op welke tijden u kunt helpen. U ontvangt van ons een e-mail met de datum en tijd van uw shift(s). En vergeet niet de coronascanner op uw mobiele telefoon.

  Wij zijn een vereniging en kunnen alleen bestaan dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Meld u aan, is daarom opnieuw mijn verzoek! Het betreft slechts twee uurtjes. En uit eigen ervaring kan ik u garanderen dat het best gezellig is.

  Dank voor jullie medewerking,
  Bob Pieterson, voorzitter namens het bestuur van VV Brielle

 • Corona mededeling aan leden van VV Brielle

  Brielle, 4 november 2021

  Geachte leden,

  Dinsdagavond 2 november heeft onze regering de coronamaatregelen opnieuw verscherpt. Echter, de Tweede Kamer heeft gisteravond (woensdag 3 november) de toegang tot amateur sportparken versoepeld.

  Na in de afgelopen 18 maanden diverse keren bericht te hebben over coronamaatregelen, zal ik het deze keer kort houden.

  Voor toegang tot de kantine/bar en Business Club van VV Brielle zal vanaf 6 november het coronatoegangsbewijs aan bezoekers worden gevraagd. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Iedereen zal bij de ingang van onze kantine/bar en Business Club om een coronatoegangsbewijs worden gevraagd. Dit zal gescand worden en uw ID-bewijs wordt gecontroleerd.Het coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen die onze kantine/bar en Business Club wil betreden. De uitzondering is jeugd tot 18 jaar. Mensen zonder een coronatoegangsbewijs worden niet toegelaten tot onze kantine/bar en Business Club. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

  Om bovenstaande zo goed mogelijk te organiseren, willen wij leden vragen zich op te geven voor onderstaande shifts aan de deur van onze kantine/bar.
 • DagTijdVrijwilligers
  Zaterdag08.00 - 20.00 uur2 vrijwilligers per 2 uur
  Overige dagen **20.00 - 0.00 uur 1 vrijwilliger per 2 uur
 • ** Onze bar is op maandag en dinsdag alleen geopend bij een avondwedstrijd en gesloten op zondag.

  Als club doen wij een beroep op uw medewerking door u op te geven voor meerdere ‘2 uur coronashifts’ aan de deur van onze kantine/bar en Business Club. U kunt zich opgeven via voetbal@vvbrielle.nl. Informeer ons op welke dagen u kunt helpen. U ontvangt van ons een e-mail met de datum en tijd van uw shift(s). En vergeet niet de coronascanner op uw mobiele telefoon.

  Als bestuur doen wij een beroep op uw hulp, want anders zijn wij als bestuur genoodzaakt onze kantine/bar en Business Club te sluiten voor leden boven de 18 jaar. En dat is het laatste wat ik wil! De kantine/bar en Business Club zijn het hart van onze club, waar we elkaar ontmoeten.

  Aanstaande zaterdag om 08.00 uur start ik met Bernhard Hulst, penningmeester van onze club.

  Ik reken erop dat ‘goed voorbeeld doet volgen’.

  Dank voor jullie medewerking,
  Bob Pieterson, voorzitter namens het bestuur van VV Brielle

  PS Spelers beneden naar binnen om te sporten. Kantine/bar en Business Club-bezoekers buitenom via trap terras. Binnentrap is ALLEEN voor personen die de kantine verlaten. Alleen personen slecht ter been of invalide mogen van de lift gebruik maken en tegen de richting in naar de kantine/bar.