• De eerste zaterdag in gedeeltelijke lockdown

  Beste leden van VV Brielle,

  Zo kort na mijn laatste corona-update van 15 oktober 2020 wil ik graag eenieder ‘een hart onder den riem steken’.

  De eerste zaterdag in deze gedeeltelijke lockdown is prima verlopen. Vele jeugdleden hebben getraind. Enkele teams hebben al tegen elkaar gespeeld. En de selectie van onze club heeft een uurtje getraind in groepjes van vier op 1,5m afstand. Of zoals ik zaterdag in de straten van Brielle zag: op 1,572m afstand.

  “De inname van Den Briel vond plaats op 1 april 1572, waarbij de watergeuzen het stadje Den Briel, thans Brielle, veroverden op het aldaar gelegerde koninklijke Spaanse garnizoen. Het is een van de bekendste gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog en daarmee in de vaderlandse geschiedenis van Nederland.”

  Toch leuk zo’n verwijzing naar de geschiedenis van Brielle. Maar nu weer terug naar ‘hier en nu’. Afgelopen zaterdag is dus goed verlopen. Namens het bestuur van onze club wil ik eenieder ‘op ’t hart drukken’ deze lijn vol te houden. De genomen maatregelen door het kabinet zijn streng, maar helpen ons om het coronavirus onder de knie te krijgen. En dat is in het belang van ons allemaal!

  Daarom zullen wij als bestuur en organisatie van de voetbalvereniging Brielle erop toezien dat iedereen zich houdt aan de afspraken. Ik ga er dan ook vanuit dat het uitsluiten van teams van de trainingen en onderlinge wedstrijden niet nodig zal zijn.

  Beste leden, blijf gezond en ik hoop van harte eenieder weer te begroeten op de club, wanneer we het virus hebben terug gedrongen.

  Groet,
  Bob Pieterson namens bestuur en vrijwilligers van VV Brielle