• De invulling van de vacatures voor technisch coördinator zijn afgerond.

    Roel de Nooijer wordt TC van de onderbouw t/m O13 en Dick Baumann van de bovenbouw O15 t/m O19.
    Beide heren zijn bekend met de club. Wij wensen Roel en Dick veel succes bij het invullen van hun taken.

    Het technisch beleid van de vereniging is aan een update toe. Binnenkort krijgt u daar meer over te horen.

    Rob Spliethof

    Bestuurslid TZ (a.i.)