• Gedragsregelement

 • 1. Inleiding

  VV Brielle is een groeiende vereniging. Om het dan voor iedereen gezellig te houden dient elk lid een bijdrage te leveren aan een aantal algemeen geldende gedragsregels waarop we elkaar dan ook kunnen en moeten aanspreken. Het naleven van de gedragsregels is ieders eigen verantwoordelijkheid. Bestuur, leiders, trainers hebben een voorbeeldfunctie richting elkaar en de jeugd. "Jonggeleerd is oud gedaan". De communicatie van alle relevante informatie loopt via onze website: www.vvbrielle.nl

 • 2. Algemeen

  Er is een onderscheid als het gaat om regels voor het gebruik van:

  - het complex, de velden, de kantine en de kleedlokalen.

 • 3. Op en rond het complex

  Alles op en rond het complex valt onder onze eigen verantwoordelijkheid. Als er iets wordt vernield, draait de vereniging op voor de kosten. Vrijwilligers proberen alles zo netjes mogelijk in orde te maken en te houden voor het spelen van de wedstrijden. Als u een peuk uitmaakt op een tribunestoel, draait de club op voor reparatie en de zeldzame vrijwilliger voor het opruimen.

  DUS: Het sportcomplex is de parel van de verenging, wees hier zuinig op en laat alles netjes achter.

  Denk hierbij aan de volgende punten.

  - Volg instructies van de complex beheerder op (overleg met hem wat kan en mag)
  - Maak je er een rommel van ruim het dan ook weer op. (prullenbakken zat!!)
  - Het team dient de EIGEN kleedkamer schoon achter te laten
  - Het team is ook verantwoordelijk voor de kleedkamer van de TEGENSTANDER
  - Voetbalschoenen niet uitslaan tegen de muren
  - Voetbalschoenen zijn niet toegestaan op de trap naar- en in de kantine
  - Gebruik de stoeltjes op de tribune als zitplaats, niet als staanplaats of asbak
  - Voetballen op het complex is niet toegestaan, als het complex gesloten is.

  (Het pupillen veld daar in tegen heeft een openbare functie en kan gebruikt worden als er geen training of wedstrijd activiteiten op plaats vindt. Dit veld is dus altijd open!)

  - Fietsen en brommers parkeren op de juiste plekken! (uitbreiding plekken is in voorbereiding)

  Beslist NIET voor de hekken. Een ambulance moet toegang hebben.

  - Gebruik ook de invalide parkeerplaatsen niet als fietsenstalling
  - Meldt schades aan de leider/trainer / complex beheerder of in de commissiekamer
  - Trainen, warming up en inschieten alleen op de velden buiten de 16 meter gebieden.
  - Nuttig alcoholische dranken alleen in de kantine op de tribune. NIET langs de velden.
  - Na elke training het materiaal opruimen: doeltjes / pylonen / ballen
  - Na elke LAATSTE wedstrijd, hoekvlaggen meenemen (commissiekamer)
  - Wees voorzichtig met het kunstgras: geen zand / geen scherpe voorwerpen / DOELTJES!!!
  - Toegang tot 1e veld vanuit de kleedkamer altijd vrijhouden.
  - Breng de thee- en limonadekannen even terug naar de commissiekamer

 • 4. Omgang met elkaar

  A. In het algemeen

  - Let op uw taalgebruik richting elkaar, kinderen, tegenstander en????.de scheidsrechter
  - Accepteer beslissingen van de scheidsrechter. Wees een voorbeeld.
  - Coachen is goed, maar schreeuwen en schelden voegt niets toe
  - Laat beledigen en discrimineren achterwege
  - Vechten en vernielingen horen niet thuis op een voetbalcomplex

  B. De begeleider

  - Heeft vanuit de vereniging een voorbeeldfunctie voor de spelers, ouders en de tegenstander
  - Is tijdig aanwezig bij uit- en thuiswedstrijden
  - Zorgt voor toezicht in de kleedkamers zowel uit als thuis, vóór en na de wedstrijd
  - Blijft tijdens het omkleden bij zijn team in het kleedlokaal (voor en na de wedstrijd)
  - Is verantwoordelijk voor wedstrijdmateriaal, kleding, ballen, waterzak etc.
  - Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer
  - Verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier
  - Is verantwoordelijk voor de spelerspassen
  - Gebruikt geen alcohol/rookgerei tijdens het begeleiden van het team
  - Zorgt voor de aansturing bij het schoonmaken van de kleedkamers zowel uit al thuis
  - Neemt deel aan periodiek overleg tussen begeleiders en of commissies
  - Is verantwoordelijk voor de teamkleding
  - Geeft bij afgelastingen of wijzigingen kennisgeving aan spelers
  - Rapporteert wangedrag aan coördinatoren, ouders/verzorgers

  C. De ouder/verzorger

  - Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld voor zijn zoon/dochter en het team
  - Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken en buiten de lijnen van het veld
  - Houdt zich tijdens de wedstrijden en trainingen afzijdig ten opzichte van de begeleiding
  - Laat het coachen over aan de trainer/begeleider
  - Komt niet in de kleedkamer tenzij op uiterlijk verzoek van de begeleiding
  - Geeft geen reactie op beslissingen van grens en scheidsrechters
  - Doet mee met wasbeurten van de kleding van een team mits onderling anders is overeengekomen
  - Stelt zich indien mogelijk beschikbaar voor vervoer van het team bij uitwedstrijden
  - Stimuleert kinderen om verantwoording te nemen bij orde en netheid

 • 5. Alcohol/Drugs

  - Drugsbezit /gebruik op of om het sportcomplex is niet toegestaan.
  - Gebruik van drugs voor, tijdens en na beoefenen van de sport, is niet toegestaan, constatering hiervan zal leiden tot een speelverbod /complexverbod
  - Gebruik van alcohol voor en tijdens de sport, is niet toegestaan.
  - Bij vermeend dealen wordt de politie ingeschakeld

 • 6. Sancties

  Overtredingen van de bovengenoemde gedragsregels kunnen leiden tot sancties door de vereniging.
  Afhankelijk van de overtreding worden door het algemeen bestuur passende maatregelen genomen.

  Overtredingen welke worden bestraft door de KNVB (gele- en rode kaarten) worden, afhankelijk van de aard van de overtreding, doorbelast aan de betreffende spelers. Bij het in gebreke blijven van de betaling, kan een speelverbod worden opgelegd.

 • 7. Tot slot

  Deze gedragsregels zijn slechts een basis. We verwachten een gezond verstand van onze leden. In voorkomende gevallen die niet in deze regels zijn opgenomen, doet het bestuur een uitspraak. Draag het Brielse shirt met respect. U bent het visitekaartje van de vereniging.