• Gemeente Brielle verbiedt inzameling oud papier na 1-1-2019

  Aan de papierinzameling door VV Brielle en Tennisvereniging E68 komt op 1-1-2019 een eind. De gemeente Brielle gaat omgekeerd afval inzamelen en heeft besloten dat verenigingen GEEN papier meer mogen inzamelen om de clubkas een beetje te spekken.

  W
  ij danken u voor de vele kilo’s papier die u de afgelopen jaren naar de papiercontainer van VV Brielle en E’68 heeft gebracht. Wij hopen dat u nu VV Brielle en E’68 op een andere manier (financieel) wilt steunen. De verenigingen raken weer een deel van de inkomsten kwijt door wetgeving van de Gemeente Brielle.

  Wij verzoeken u dan ook dringend na 31-12-2018 GEEN papier of karton meer naar VV Brielle te brengen!

  Namens het bestuur VV Brielle,

  E. Wingelaar