• Informatie en mededelingen van het bestuur

    Het bestuur van VV Brielle is tot op heden er niet in geslaagd een opvolger te vinden voor de vorig jaar juli afgetreden voorzitter Ben Janssen. Niet alleen voor deze vacature, maar ook voor vele andere vacatures zijn moeilijk vrijwilligers te vinden, die een bijdrage willen leveren aan het goed functioneren van onze vereniging. Volgende week gaat er een mailing uit naar alle leden met een overzicht van de vacatures die open staan. Daarbij komt tevens een oproep om u aan te melden op welk gebied u mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren.

    Als bestuur van VV Brielle maken wij ons ernstige zorgen over de nog niet betaalde contributie van zowel veld – als zaalvoetballeden. Het gaat hierbij om een bedrag van meer dan € 10.000,-! Dit ondanks aanmaningen, herinneringen, telefoontjes, het regelen van gespreide betalingen etc. Daarbij komt het ook voor dat leden na een automatische incasso hun contributie storneren. Ook hierbij is er sprake van een aanzienlijk bedrag. Het bestuur zal binnen een week alle leden, die in gebreke blijven, schriftelijk verzoeken per omgaande hun contributie alsnog over te maken. Indien niet wordt betaald binnen een gestelde termijn, zal het bestuur passende maatregelen nemen.

    Het bestuur van VV Brielle is al enige tijd geleden met het bestuur van de Business Club van VV Brielle overeen gekomen, op welke basis de vereniging op technisch – en financieel beleid in de komende periode wordt ondersteund. De voorwaarden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Business Club, welke door beide partijen is ondertekend.

    Bij controle van de warmwatervoorziening op de tweede verdieping is recent door de Fa. Barth uit ’s-Gravendeel geconstateerd, dat één van de voorraadvaten op een lasnaad is gaan lekken. Het vat is afgekoppeld, waardoor op dit moment de gehele warmwatervoorziening draait op maar 50% van haar capaciteit.

    Door de Vereniging van Eigenaren – VV Brielle en Gemeente Brielle – zijn de bedrijven Barth en Borg ingeschakeld om na te gaan, welke acties er op korte termijn moeten worden ondernomen om het ontstane probleem op te lossen. Wij doen dan ook een dringend verzoek aan leiders/trainers de teams te verzoeken het douchen te beperken tot het noodzakelijke. Het is natuurlijk prettig dat iedereen gebruik kan maken van een warme douche.