• Zoals reeds eerder gemeld, willen wij op donderdag 29 augustus aanstaande vanaf 19.30 uur in de kantine van het clubgebouw zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit alle geledingen de gelegenheid geven kennis te maken met Bob Pieterson en Rob Spliethof.

    Bob en Rob stellen het zeer op prijs u voor de aanvang van het seizoen 2019 – 2020 te ontmoeten.

    Het bestuur van VV Brielle