• Ledenvergadering VV Brielle (woensdag 16-9-2020)

  Enkele dagen na de ledenvergadering ben ik nog steeds verbaasd dat slechts 22 van de bijna 1.000 leden aanwezig waren. Hiernaast ook nog tien berichten van verhindering, maar het blijft weinig. Daarom lijkt het me wel op z’n plaats om een kort verslag te schrijven voor diegene die niet aanwezig kon zijn

  Zoals bij iedere ledenvergadering heten we vanzelfsprekend de ereleden, erevoorzitters en leden verdienste een bijzonder welkom. Deze keer was dat bijna de helft van het aantal aanwezigen. Ik kijk even terug op het afgelopen seizoen, welk zo plotseling onderbroken is door Covid-19. Maar spreek ik ook mijn waardering uit voor de getoonde flexibiliteit van alle vrijwilligers en leden in de afgelopen periode. Ondertussen waarschuw ik de aanwezige leden voor een avond van 43 PowerPoint bladzijden. Niemand verliet de vergadering.

  De notulen van de vorige vergadering op 2 december 2019 zijn met enkele kleine wijzigingen akkoord bevonden.

  Dan begin ik aan mijn toelichting rondom Decharge. De vorige vergadering hadden de aanwezige leden het bestuur gevraagd om eens uit te zoeken hoe de aansprakelijkheid van leden is geregeld in het Nederlands recht. Zelf ben ik geen jurist of advocaat. Maar het komt in ’t kort hierop neer. Een lid van een vereniging is niet persoonlijk aansprakelijk voor de daden van een vereniging. Wel kan een lid individueel aansprakelijk gesteld worden wanneer hij/zij schade toebrengt aan de club. Maar dat is niets vreemds. En het bestuur vertegenwoordigt de vereniging als partij tegenover derden (denk bijvoorbeeld aan Heineken als bierleverancier). Een bestuurslid kan aansprakelijk gesteld worden bij ernstig persoonlijk verwijtbaar gedrag (denk aan bijvoorbeeld aan valsheid in geschriften of diefstal). En ook dit is bekend bij eenieder.

  Nu dan naar Decharge. Decharge zegt dat de leden het bestuur niet aansprakelijk zullen stellen voor de hun bekende feiten. Leden kunnen geen decharge verlenen voor hun niet bekende feiten. En ook dat is logisch. Dit agendapunt wordt afgesloten met het verlenen van Decharge aan het bestuur over het seizoen 2018 – 2019.

  Vervolgens gaan we over naar de begroting voor huidige seizoen 2020 – 2021. Ik informeer de vergadering dat het idee was om de begroting voor te leggen aan de leden tijdens een ledenvergadering in mei dit jaar. Maar helaas stak het virus daar ‘een stokje voor’. U begrijpt dat ik niet specifiek kan ingaan op de begroting welke gepresenteerd wordt door Bernhard, onze penningmeester. Voor gedetailleerde informatie is het verzoek om de ledenvergadering te bezoeken. Wel kan ik zeggen dat de club de goede kant opgaat. De aanwezige leden gaan dan ook akkoord met de voorgestelde begroting door het bestuur voor het seizoen 2020 – 2021. In november/december dit jaar plannen we opnieuw een ledenvergadering, welke specifiek gaat over het financiële verslag en decharge aan het bestuur over het afgelopen seizoen 2019 – 2020.

  Ondertussen zijn we aangekomen op PowerPoint bladzijde 34 en heeft eenieder zin in een kopje koffie, thee of een biertje. Deze keer op kosten van de club.

  Na 15 minuten gaan we weer door met de vergadering. Rob Spliethof, hoofd Technische voetbalzaken informeert de leden welke visie hij heeft. Een samenvatting is te vinden in het TOP (technisch bestuursplan). Dit document is besproken met de leden van de Technische voetbalcommissie. En hoe de structuur van de jeugd is opgezet voor het aankomende seizoen.

  Gertjan vertelt de leden over o.a. de problemen met legionella welke definitief opgelost zijn. En dankt hiervoor in het bijzonder de Gemeente Brielle en het bedrijf Barth voor de getoonde flexibiliteit! Wel doet hij nog een beroep op meer vrijwilligers.

  Bernhard gaat nog kort in op de ontwikkelingen rondom het buitensportbeleid van de Gemeente Brielle. En zijn ideeën rondom ClubCollect.

  Vervolgens informeert Edwin de aanwezige leden over tuchtzaken en overige contacten met de KNVB, de stand rondom activiteiten/ toernooien en de noodzakelijk aanwas van jeugdleden. Uiteindelijk vertel ik zelf over mijn prima contacten met de Gemeente Brielle, de geplande VV Brielle-organisatie in de Cloud, de nieuwe kleding georganiseerd door de Business Club en het terugbrengen van de historie van deze fusieclub in het gebouw en op de website.

  Uiteindelijk zijn we dan na twee uur aangekomen bij de rondvraag. Onderwerpen als de Business club en wat het idee is van het bestuur met het eerste elftal worden beantwoord door het bestuur. Daarna bedank ik eenieder en beginnen we aan een lekker biertje.

  Tot slot wil ik de leden nogmaals uitnodigen voor de eerstvolgende ledenvergadering in november/december van dit jaar. Een goede opkomst van leden zegt iets over het draagvlak van het bestuur onder de leden van de club. Een opkomst van ongeveer 2% past niet bij VV Brielle.

  Groet,
  Bob Pieterson namens het bestuur van VV Brielle

  PS ook (ouders van onze) jeugdleden zijn van harte welkom.