• Brielle, 22 juli 2019

  Geachte leden van VV Brielle,

  Het is al weer enige tijd geleden dat wij via een schrijven per e-mail en op de website aandacht vroegen voor een groot aantal vacatures binnen onze vereniging. Er is daarop gelukkig een aantal positieve reacties gekomen. Inmiddels zijn we in overleg met betrokkenen om te bezien op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het goed functioneren van VV Brielle.

  Vanuit het bestuur hebben wij verder ook niet stil gezeten en zijn er contacten gelegd met kandidaten voor de functie van Voorzitter en bestuurslid Technische Zaken. 

  Wij kunnen melden dat onze inspanningen ertoe hebben geleid dat beide vacatures kunnen worden ingevuld. De kandidaten hebben zich de afgelopen periode intensief verdiept in de organisatie van VV Brielle. Zij hebben naast het bestuur ook gesprekken gevoerd met verschillende vertegenwoordigers vanuit onze vereniging. Als bestuur zijn wij dan ook zeer verheugd dat beide kandidaten bereid zijn een bestuurlijke taak op zich te nemen. Tot aan de ledenvergadering in het najaar (ALV) zullen zij hun functie als bestuurslid ad-interim vervullen. Conform de regels van de KNVB zal op de ledenvergadering het bestuur een voorstel indienen om beide kandidaten definitief te benoemen in hun functie.

  In de functie van Voorzitter ad-interim benoemt het bestuur de heer Bob Pieterson. Bob is gevraagd in het kort via deze weg zich aan u voor te stellen. 
 • De heer Bob Pieterson

  Het eiland Voorne met de voetbalvereniging VV Brielle. Toevallig een eiland waar ik toch weer, na vele rondzwervingen ben teruggekeerd.

  Voor mij begon het in Rockanje, waar ik grotendeels mijn jeugd heb doorgebracht. Daarna volgde diverse verhuizingen naar Assen, Libanon, Maastricht, Londen, Rotterdam, Den Haag en Voorburg, om uiteindelijk weer terug te keren naar het eiland Voorne. Deze keer in Oostvoorne, waar wij alweer 10 jaar wonen. Ondertussen alweer 23 jaar getrouwd met Inge Wegereef, de ‘maagd van Brielle’ tijdens het 1 aprilfeest van 1982. 

  Na mijn jaren in Londen ben ik www.worldmeetings.com gestart. Een soort Booking.com maar dan alleen voor zakelijk gebruik met als uitgangspunt het boeken van externe vergaderruimtes. Binnen ons klantenbestand werken wij alleen voor grote nationale bedrijven en onze overheid.

  Ik heb VV Brielle leren kennen door onze zoon Job, die vijf jaar met veel plezier als keeper heeft gespeeld voor VV Brielle. Toen viel me deze voetbalvereniging al op. Een fusieclub met een mooi complex, vele leden en ambities. Na diverse gesprekken in de afgelopen weken met betrokken leden (bestuursleden, business club, etc.), heb ik toegezegd om als voorzitter mijn ‘steentje bij te dragen’ aan deze mooie club.

 • In de functie van bestuurslid Technische Zaken ad-interim benoemt het bestuur de heer Rob Spliethof. Ook aan hem is gevraagd in het kort via deze weg zich aan u voor te stellen.
 • De heer Rob Spliethof

  Binnenkort start ik als bestuurslid Technische Zaken. Ruim een jaar geleden ben ik in Brielle komen wonen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als schoolleider van het Wellantcollege Anna Hoeve. Ruim 40 jaar houd ik mij bezig met het voetbal. Na mijn actieve periode als speler ben ik twaalf jaar hoofdtrainer geweest van verschillende verenigingen uit het district Oost. De laatste vijf jaar was ik voorzitter van VV Diepenveen in Overijssel.

  Nu pak ik de functie op van bestuurslid Technische Zaken bij VV Brielle. De ervaring uit het verleden kan ik goed gebruiken bij het invullen van mijn functie. De ingeslagen koers van het afgelopen jaar gaan we de komende tijd verder uitbouwen in de breedste zin des woord. Ik heb daar erg veel zin in.

 • Met de komst van deze twee nieuwe bestuursleden en de opzet van een nieuwe structuur, vallend onder het bestuurslid Technische Zaken, heeft Gertjan de Reus kenbaar gemaakt zijn taken als bestuurslid Breedtesport neer te leggen. Gertjan de Reus blijft wel actief als ad-interim bestuurslid Facilitaire Zaken tot aan de officiële benoeming op de ALV.

  Helaas moeten wij u berichten dat Bram Kievit heeft besloten zijn functie als HJO van VV Brielle neer te leggen. Het bestuur van VV Brielle heeft de afgelopen maanden meerdere gesprekken gevoerd met Bram Kievit aangaande het komende seizoen 2019 - 2020.

  Tijdens één van de gesprekken heeft Bram al aangegeven, dat hij het komende seizoen mogelijk niet beschikbaar is om zijn functie voort te zetten. De belangrijkste reden is de beschikbare tijd, die hij denkt te kunnen besteden aan de jeugdafdeling van VV Brielle. Door de groei van zijn eigen bedrijf en de verwachting dat in het nieuwe seizoen er nog meer tijd in de jeugdafdeling van de VV Brielle gestoken dient te worden, heeft hij uiteindelijk besloten zijn contract niet te verlengen. Zowel het bestuur, als Bram Kievit betreuren deze keuze. Samen kijken we terug op een mooie periode, waarin stappen zijn gezet om de jeugdafdeling van VV Brielle verder te ontwikkelen. Wij hopen dat de ingeslagen weg een passend vervolg zal krijgen met onder andere het nieuwe bestuurslid Technische Zaken.

  Wij bedanken Bram Kievit voor zijn inzet het afgelopen jaar als HJO van VV Brielle en wensen hem veel succes toe met zijn eigen bedrijf.

  Op donderdag 29 augustus aanstaande vanaf 19.30 uur wil het bestuur van VV Brielle in de kantine van het clubgebouw zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit alle geledingen de gelegenheid geven kennis te maken met Bob Pieterson en Rob Spliethof. Bob en Rob stellen het zeer op prijs u voor de aanvang van het seizoen 2019 – 2020 te mogen ontmoeten.

  Het bestuur van VV Brielle