• Presentaties en indelingen jeugd volgend seizoen

  Geachte ouders, beste spelers van VV Brielle,

  In verband met persoonlijke omstandigheden hebben we de bijgevoegde presentaties en indelingen pas op een later tijdstip kunnen delen dan we van plan waren. Onze excuses hiervoor.

  We hebben begin juni ouderavonden georganiseerd voor de kinderen die volgend jaar in een JO9-, JO11-, JO13-, JO15-, MO13-, of MO15-team zullen spelen. We waren zeer verheugd dat we alle ouders van een bepaalde leeftijdscategorie konden uitnodigen. Selectiespeler of recreatief lid, iedereen was er. We zijn een vereniging en mijn streven is dan ook een ieder gelijk te behandelen.

  Aan het begin van het seizoen zal er nog een bijeenkomst zijn voor de JO17, JO19 en alle meiden (ongeacht in welk team ze ingedeeld zijn). Nadere berichtgeving hierover volgt.

  We zijn nog naarstig op zoek naar vele vrijwilligers. Om het voetbal volgend jaar goed te kunnen organiseren, hebben we minimaal nog enkele trainers, leiders, een coördinator JO13 en een coördinator JO15 nodig. Het aanmelden hiervoor kan via de coördinator of via mij. Daarnaast zijn er nog vele andere vrijwilligers nodig.

  De afgelopen periode zijn er vele vragen gesteld over hoe de indelingen tot stand zijn gekomen. Middels dit schrijven wil ik daar enige duidelijkheid in brengen. De indeling is in tweeën gesplitst.
  - De hoogste elftallen, de zogenaamde selecties (de ene keer is dat een team per leeftijdscategorie en de andere keer zijn dat er twee, afhankelijk van het aantal leden in de betreffende leeftijdscategorie), zijn ingedeeld onder leiding van de HJO (Bram Kievit) en de oude en nieuwe selectietrainers.  Zij hebben met nog enkele andere mensen met voetbaltechnische kennis binnen de club de voorlopige jeugdselecties samengesteld. Wanneer hierover vragen zijn, is de nieuwe selectietrainer het eerste aanspreekpunt en daarna de lettercoördinator.

  - Voor de kinderen die niet in het hoogste elftal zijn gekomen, zijn er diverse avonden georganiseerd, waarbij alle trainers/leiders en coördinatoren van het jaar 2018-2019 verdeeld over de verschillende leeftijdsklasses bij elkaar zijn gekomen. Hier hebben we onder mijn leiding gezamenlijk besproken hoe de teamsamenstelling zou moeten zijn voor komend seizoen. Wanneer hier vragen over zijn, kunt u zich wenden tot de trainer, coördinator of tot mij.

  Bijgevoegd zijn de presentaties die zijn gegeven op de ouderavonden en de voorlopige indeling voor het seizoen 2019-2020. Aangezien er nog mutaties kunnen plaatsvinden door nieuwe aanmelding en/of afmeldingen, kunnen ook de aantallen in de teams nog wijzigen. De voorlopige indeling is de indeling ten tijde van de presentaties. Ondertussen zijn er nog enkele aanmeldingen en afmeldingen. Deze zullen allemaal aan het einde van de zomervakantie worden verwerkt.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik hoop u als vrijwilliger of sponsor komend seizoen te verwelkomen. Mopperen vanaf de zijlijn is eenvoudig te doen, het werk verdelen en samen als vereniging optrekken is eigenlijk leuker. Als de last door iedereen gedeeld kan worden, is er meer plezier voor de sporters en dat is wat we volgens mij allemaal willen!

  Rest mij u een goede zomerstop te wensen. Tot volgend seizoen.

  Met vriendelijke groet,

  Sander Keller
  Hoofd Coördinator
  sw.keller3@gmail.com
  06-10923544
 • Presentaties