• Situatie VV Brielle rondom het coronavirus (Update 22/04/2020)

  22 April 2020

  Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april is er hierbij een nieuwe update.

  In overleg met de gemeente Brielle zullen wij gaan kijken hoe wij het trainen met de jeugd (tot en met 12 jaar) invulling kunnen geven. Het moet hier gaan om een verantwoorde invulling om de situatie voor iedereen veilig te houden. De KNVB gaat in contact met de Vereniging Sport en Gemeenten en hierna worden de verenigingen verder geïnformeerd.

  Wij houden u via de website en Facebook op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het eventueel hervatten van de trainingen.

  Het bestuur

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 april 2020

  Beste leden,

  Nu door de KNVB besloten is om het huidige amateurvoetbal seizoen per direct te stoppen, kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft. De hele situatie waarin we ons als land bevinden is niet alleen bijzonder, maar dwingt ons allemaal opnieuw onze weg te vinden.

  Een vraag die wellicht leeft, is of wij onze leden als vereniging moeten compenseren voor het kortere seizoen? Er is tenslotte een aantal weken minder gevoetbald dan gepland.

  Het bestuur van VV Brielle heeft besloten de richtlijnen van het NOC*NSF te volgen. Daarom zal er niet worden overgegaan tot terugbetaling van een deel van de contributie.

  U heeft wellicht al in de media vernomen dat deze bijzondere situatie ook leidt tot grote financiële uitdagingen voor sportverenigingen. Er zijn opeens drie maanden lang geen kantine-inkomsten. Inkomsten die hard nodig zijn, omdat de contributies van onze leden niet alle kosten dekken. Helaas geldt deze situatie ook voor ons.

  Daarnaast zijn wij het eens met het NOC*NSF dat samen sporten, ook samen de kosten dragen betekent. Ook wanneer er door onvoorziene omstandigheden minder gesport kan worden dan gedacht. Wij gaan dan ook uit van uw begrip en rekenen erop dat we vanaf augustus/september 2020 weer kunnen starten met een mooi nieuw voetbalseizoen.

  Namens het bestuur van VV Brielle wens ik u allen veel sterkte in de komende periode. En blijf gezond!

  Groet,
  Bob Pieterson

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  16 maart 2020

  Beste leden,

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in elk geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

  Deze beslissing is bedoeld om de verdere verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. We begrijpen dat het voor u als voetballiefhebber erg vervelend is. Maar dit is onbekend terrein, en daar horen soms drastische maatregelen bij. Ons advies is dan ook om hier gehoor aan te geven. Als VV Brielle doen wij hetzelfde door niet te trainen en alles te sluiten. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

  Met vriendelijke groet,
  Bob Pieterson, namens het bestuur van VV Brielle

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  13 maart 2020

  Geachte leden

  Hierbij een korte ‘VV Brielle’ update, vanwege de genomen maatregelen rondom het coronavirus. Afgelopen donderdagmiddag 12 maart heeft het bestuur de beslissing genomen om het gehele complex te sluiten. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen door de regering. In lijn met de genomen beslissing door onze regering zijn tot 31 maart 2020 geen trainingen of wedstrijden op het complex van VV Brielle.

  Als VV Brielle houden we de richtlijnen en berichtgeving van het RIVM nauwgezet in de gaten en acteren we volgens deze richtlijnen.

  Mocht de situatie rondom het virus veranderen en hiermee ook de maatregelen vanuit de overheid, dan nemen wij uiteraard passende maatregelen. Dan informeren wij u. Wanneer u toch vragen heeft, aarzelt u dan niet contact op te nemen met een van de bestuursleden. Of u belt mij mobiel op 06-51559062.

  Ik wens u veel sterkte toe in de komende periode.

  Met vriendelijke groet,
  Bob Pieterson, namens het bestuur van VV Brielle