• Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

  Uitnodiging:

  tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van VV Brielle, te houden op: Woensdag 22 Juni 2022 in het clubgebouw van VV Brielleaanvang 20.00 uur.

  Toegang alleen voor leden.


  AGENDA
   

  1. Opening / vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Financiën
   a. Begroting 2022-2023
   b. Update exploitatie 2021-2022
  4. Update gesprekken gemeente Brielle
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  (vergaderstukken zijn vanaf 15 juni 2022 op te vragen via het secretariaat: secretaris@vvbrielle.nl)