• Vergadering vrienden van VV Brielle op woensdag 24 november 2021

    Op woensdag 24 november 2021 om 20.00 uur houden de Vrienden van VV Brielle hun jaarlijkse ledenvergadering. Op die vergadering wordt besproken wat er met de bijdrage van de Vrienden wordt gedaan, uiteraard om de club van iets moois te voorzien.

    Indien u een leuk idee heeft hiervoor, dan kunt u dit aangeven voor 1 november. Maar dit is dan wel inclusief minimaal twee offertes voor de uitvoering hiervan bij een van de bestuursleden.

    Zij verwittigen het bestuur van VV Brielle van uw voorstel en zorgen voor de afgesproken gang van zaken. Elk voorstel zal namens het bestuur van VV Brielle worden ingediend bij het bestuur van de Vrienden van VV Brielle. Het voorstel zal besproken worden en er zal over besloten worden op de ledenvergadering van de Vrienden van VV Brielle.

    Kortom, uw inbreng is significant bij het nog mooier maken van onze vereniging. Meld uw idee bij Bob Pieterson, Edwin Wingelaar, Bernard Hulst of Gertjan de Reus en wie weet wordt dit idee werkelijkheid.