• Vergadering vrienden van VV Brielle op woensdag 30 november 2022

  • Op woensdag 30 november 2022 om 20.00 uur houden de Vrienden van VV Brielle hun jaarlijkse ledenvergadering. Op die vergadering wordt besproken wat er met de bijdrage van de Vrienden wordt gedaan, uiteraard om de club van iets moois te voorzien.

    Indien u een leuk idee heeft hiervoor, dan kunt u dit aangeven voor 20 november. Maar dit is dan wel inclusief minimaal twee offertes voor de uitvoering hiervan bij een van de bestuursleden van VV Brielle.

    Elk voorstel zal namens het bestuur van VV Brielle worden ingediend bij het bestuur van de Vrienden van VV Brielle. Het voorstel zal besproken worden en er zal over besloten worden op de ledenvergadering van de Vrienden van VV Brielle.

    Kortom, uw inbreng is significant bij het nog mooier maken van onze vereniging. Meld uw idee bij Bob Pieterson, Ron de Beer, Bernard Hulst, Gertjan de Reus of Melvin Spruijt en wie weet wordt dit idee werkelijkheid.