• Voetbaltechnisch beleidsplan VV Brielle

  Inleiding

  Tijdens het fusieproces van SC Voorne en Wit Rood Wit is de ambitie uitgesproken dat de nieuwe vereniging VV Brielle uiteindelijk op het niveau van de 1 e klasse van de zaterdag K.N.V.B. zou moeten acteren met het 1e heren senioren elftal.

  Het huidige beleidsplan werd in april 2013 aangeboden aan de voorzitter van de vereniging.
  Het seizoen 2013 - 2014 werd gebruikt om de uitgangspunten van dit stuk binnen de vereniging vorm te geven en de juiste mensen te zoeken.
  In het seizoen 2014 - 2015 moest gestart worden met de voorgenomen doelstellingen.
  In het derde jaar is VV Brielle gepromoveerd van de 2e klasse naar de 1e klasse waardoor deze doelstelling behaald was.

  In het nieuwe beleidsplan "VV Brielle 2020" staat omschreven welke structuur en organisatie er nodig is om als vereniging de nieuwe uitgesproken ambities te kunnen waarborgen.

  Het plan is een "levend document" en zal jaarlijks worden beoordeeld en indien nodig aangepast.

  Het complete voetbaltechnisch beleidsplan wordt momenteel aangepast