• VV Brielle jaar 2021

  Geachte leden,

  Op de eerste dag van het nieuwe jaar bedacht ik me dat normaal gesproken de nieuwjaarsborrel op de agenda staat. Vorig jaar stond onze kantine vol en kon ik amper boven het rumoer uitkomen. Daar zal ik dit jaar wat minder last van hebben. Dit jaar meld ik me digitaal namens de andere leden (Edwin, Gertjan, Bernhard en Rob) van het bestuur van onze voetbalvereniging Brielle.

  Elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Daar gaat een nieuwjaarborrel om. En natuurlijk om met elkaar een gezellige borrel te drinken. Die borrel komt echt wel weer! Maar de beste wensen en een goede gezondheid wens ik eenieder toe in het nieuwe jaar. Zowel privé als zakelijk. En speciaal voor het jaar 2021 vraag ik eenieder om het vizier op de toekomst te richten. Het is bijzonder dat de wetenschap binnen 10 maanden tijd een vaccin tegen Covid-19 heeft ontwikkeld, waardoor er licht aan het einde van de tunnel is. We worden allemaal gevaccineerd in de komende periode. De een wat eerder dan de ander. Maar we mogen elkaar weer ontmoeten ergens in de komende maanden. Lijkt me gezellig om weer een kop koffie of een biertje te drinken in de kantine van VV Brielle. Zo’n lege kantine als in de afgelopen periode is echt niks.

  Een nieuwjaarborrel is er ook voor om kort terug te blikken op het afgelopen jaar van VV Brielle. Deze keer kan ik net iets uitgebreider ingaan op bepaalde onderwerpen van het afgelopen jaar. Allereerst wil ik alle vrijwilligers, (medische) begeleiding, leiders, trainers, gemeente Brielle en sponsoren van VV Brielle danken voor de enorme inzet om ook in het afgelopen Covid-19 jaar, daar waar toegestaan onze club draaiende te houden. Ik kan zeggen dat dat niet altijd even gemakkelijk is geweest. Denk maar eens aan de genomen maatregelen door onze regering. Daarom nogmaals mijn dank hiervoor!

  Wij zijn een voetbalvereniging. Daarom wil ik ons voetbal en dan vooral de trainers en begeleiding ‘een hart onder de riem steken’. Eenieder heeft begrepen wat de gevolgen zijn geweest en nog steeds zijn voor het voetbal als gevolg van de strenge overheidsmaatregelen rondom het Covid-19 virus. Alleen nog trainen, onderling voetbal voor de jeugd tot 18 jaar, senioren in groepjes van vier en dan weer in koppeltjes van twee man, geen publiek, geen kantine. Ga zo maar door. Allemaal minder positieve maatregelen voor het voetbal. Maar zoals altijd ontstaan tijdens moeilijke tijden ook weer mooie ontwikkelingen. De commissiekamer ontwikkelde zich tot een gastvrije huiskamer voor de organisatie en de ouders van de bezoekende jeugd die nog aanwezig mochten zijn. Het kopje koffie stond klaar. En werd gewaardeerd. De organisatie van alle trainingen en onderlinge jeugdwedstrijden kwam elkaar hier tegen, dronk een kopje koffie met elkaar met als gevolg een betere onderlinge samenwerking tussen de wedstrijdcoördinatie, de trainers/leiders van de verschillende jeugdteams en die van de selectie. Gezamenlijk zorgde zij ervoor dat onze leden toch een of twee keer gedurende weekdagen konden trainen, dat er onderlinge jeugdwedstrijden werden gespeeld of er werd een toernooi georganiseerd tegen Excelsior Rotterdam. Tijdens enkele trainingen sloten de selectiespelers aan om de jeugdtrainingen te begeleiden en vooral de jonge jeugd te motiveren. Het plezier spatte ervan af. Onze hoofdtrainer en zijn assistenten hadden en hebben oog voor de ontwikkeling van onze Onder 19 en Onder 17 jeugd. Hierdoor ontstaat het gewenste perspectief voor de jeugd. Maar ook onderlinge begrip tussen jeugdtrainers/begeleiding en selectietrainers/begeleiding. Ondertussen is onze selectie zo lang mogelijk doorgegaan met trainen. Maar helaas zijn ook deze leden nu definitief in lockdown. En wat het voetbal ons nog zal brengen in de komende maanden is nu nog volledig onduidelijk. Vanaf medio januari verwacht ik weer informatie hierover te geven.

  Een ander onderwerp wat toegelicht moet worden is de staat van ons voetbalgebouw. In de periode juni tot september zijn alle waterleidingen vervangen. Zoals bekend hadden we last van legionella. De gemeente Brielle heeft eind maart/ begin april dit jaar de knoop doorgehakt en besloten de renovatie volledig te financieren. Top! Helaas werden we ook geconfronteerd met een watertankprobleem op de tweede verdieping met waterschade als gevolg. Het ziet ernaar uit dat we dit allemaal achter ons kunnen laten en weer vooruit kunnen kijken.

  Ondertussen is de nieuwe voetbalkleding ontvangen en (gedeeltelijk) uitgedeeld. Onze Business Club heeft diverse bedrijven bereid gevonden om de financiering hiervan te sponsoren. Een mooie prestatie in het Covid-19 jaar. Kortom: ons voetbalgebouw en de kleding zijn klaar voor de strijd.

  Dan de financiële situatie van onze club. Ik kan melden dat ook hier Covid-19 ons niet geholpen heeft. Denk alleen maar eens aan de maanden dat onze kantine is gesloten met alle gevolgen voor de baromzet, welke een belangrijke financiële pijler is voor een voetbalclub. Verder zijn alle overleggen tussen onze club en de Gemeente Brielle iedere keer afgezegd. Beide partijen waren en zijn het erover eens dat gezondheid voor gaat. Toch heeft er nog een overleg plaatsgevonden en wel in november.

  Tijdens de nieuwjaarborrel herdenken we ook diegene die heengegaan zijn. In het afgelopen jaar waren dat vijf oud-leden. Wij herdenken hen en wensen de achtergebleven familieleden alle sterkte toe.

  Voor het nieuwe jaar 2021 staat wat betreft het bestuur van voetbalvereniging Brielle voorop:
  • Voetbalplezier vanaf het jongste jeugdlid tot aan de oudste leden van de club
  • Gastvrijheid richting alle bezoekende voetbalclubs
  • Financieel evenwicht van de voetbalvereniging Brielle exploitatie
  • Vereenvoudiging van de ‘verenigingen en stichtingen’-structuur rondom onze voetbalclub

  Maar laat ik afsluiten met de verwachting dat we ergens in de komende weken de poorten van ons voetbalcomplex openen, de vrijwilligers van de kantine het kopje koffie mogen schenken of het biertje tappen, waardoor we elkaar weer ontmoeten. Maar vooral dat er mooie voetbalwedstrijden op de velden gespeeld worden. Laten we proosten op een gevaccineerd en mooi 2021!

  Namens het bestuur,
  Bob Pieterson